luns, 2 de febreiro de 2015

Investigando en Ponteciencia1-Nome: científico, basónimo, galego, castelán,  portugués, catalán, euskaro, inglés, outros ....
2-Etimoloxía- Orixe do nome
3-Sinónimos: principalmente  en Galego  . Polisemia con outras herbas
5-Características: Viváz ou non vivaz, acuática, con flor ou sen flor, segundo o tamaño (herbácea, arbusto, árbore),  follas caduca ou perenne,
6-Hábitat: Fotoperiodismo (precisa sombra, semisombra, moita luz ...
7- Momento de maior interés (floración....)
8-Uso : Herbas mediciñais, tóxicas, velenosas, decorativa, .....Comestibles e non comestibles
9-Etnoloxía: costumes, lendas,....
10- Localización e nª de exemplares en Campolongo (fotografía) ; Ca, Pontevedra (Libro de Árbores de Pontevedra)
11- Outras curiosidades: poemas, receitas, cancións ...

Acompañar os apartados anteriores con FOTOS ,   a poder ser propias (sen flor, con flor, ...)

NOTAS: A ficha hai que entregala tanto escrita (para presentala en Ponteciencia) e tamén dixitalmente  (tipo powerpoint). Cada apartado dos numerados irá nunha diapositiva ou máis, acompañado, a poder ser dunha imaxe. Existe a posibilidade de meter as fichas persoalmente no blog "Entre Herbas do Ghafos", sempre que teñamos un correo electrónico de gmail. 

Os traballos meteránse no blog "Entre Herbas do Ghafos" (onde xa hai algunha información dalgunha das plantas e árbores)

Curisidades que podemos investigar:

Cantas plantas e  árbores hai en Campolongo que sexan autóctonas, alóctanas, naturalizadas, invasora, ou malas herbas.?
Cantas son comestibles? Cantas tóxicas, ou velenosas?
Cantas son mediciñais?
Cantas hai que precisan sombra e cantas non?
Cantas levan nome de Santo?
No caso das herbas, cantas coinciden no seu nome? 

Fichas árboles do Libro "Arbores da Cidade" (Pontevedra)